KARV AS

Vi hjelper deg med byggtekniske tegninger og sender inn byggesøknaden til kommunen. Vi kan også stå som ansvarlig foretak for SØK og PRO til byggeprosjekter i tiltaksklasse 1.

Våre tjenester

Tekniske tegninger

Plan, fasade, snitt – tegninger, situasjonsplan

Ansvarlig søker

Vi tar av oss hele søknadsprosessen for ditt prosjekt

Ansvarlig prosjektererende

Vi står som ansvarlig prosjekterende tiltaksklasse 1

Gratis befaring

Uforpliktende gratis befaring

Tjenester

Tekniske tegninger tiltaksklasse 1

– Plantegninger

– Fasadetegninger

– Snitttegninger

– Situasjonskart og plan

– 3D tegninger og skisser

Detaljerte tekniske tegninger som kan vedlegges og brukes i byggesøknad samt byggetegninger for entreprenører.

 

Ansvarlig søker

Når du skal starte et byggeprosjekt er det nødvendig med en byggesøknad som inneholder nødvendig informasjon og beskrivelse av tiltaket.

En ansvarlig søker sikrer at byggesøknaden oppfyller alle gjeldende lover og regler, noe som reduserer risikoen for avslag, gebyrer og forsinkelser. Vi koordinerer og følger opp alle involverte parter gjennom planlegging- og byggeprosessen som resulterer i en sikrer en effektiv og korrekt gjennomføring.

Tjenesten inneholder evt. forhåndskonferanse, nabovarslinger, søknad, gjennomføringsplan og ferdigattest. Ansvarsområdet er beskrevet mer tydelig i SAK 10 §12-2.

Vi utformer også dispensasjonssøknad om dette vil være nødvendig for ditt prosjekt.

Ansvarlig prosjekterende

Som ansvarlig prosjekterende tar vi på oss ansvaret for den totale prosjekteringen innenfor arkitektur og konstruksjon, kvalitetssikret prosjektering i henhold til TEK17. Ansvar for utarbeidelse av situasjonsplan og tekniske tegninger. Koordinering av grensesnitt mot andre ansvarlig prosjekterende.

Vi hjelper deg også med dimensjonering av konstruksjoner og bærende elemener til byggeprosjekter. Dette gjelder beregninger av laster på bjelker, søyler, vegger, tak og gulv. Dimensjonering er viktig med tanke på sikkerhet for belastninger og krefter byggverket blir utsatt for.

Illustrasjonstegninger

Et realistisk illustrasjonsbilde gir deg et godt innblikk hvordan byggeprosjektet vil se ut før byggeprosessen starter. 

Vi leverer realistiske tegninger til alle typer byggeprosjekter og tiltaksklasser. Alt fra mindre tilbygg, eneboliger, industribygg og etablering av nytt nabolag.

 

Prisliste

Her får du ett innblikk i prisene på våre tjenester. 

Vi gir deg et fast pristilbud etter befaring.

Ansvarlig Søker

fra 14 990 ,- eks. mva

Vi tar hånd om hele byggesøknadsprosessen. Det vil si at all nødvendig dokumentasjon foreligger.

Kommunale gebyrer og avgifter for behandling av søknad er ikke inkludert. Informasjon og pris finner du på din kommunes nettside.

Ansvarlig Prosjekterende

Fra 14 990 ,- eks. mva

Prosjekteringen kvalitetssikres og dokumenteres og gir grunnlag for utførelsen av tiltaket  iht. til TEK 17.

Tekniske tegninger

Fra 9 990,- eks mva 

Plan, snitt og fasade tegninger i ønsket størrelsesorden. Tegningene er svært detaljerte og kan brukes i søknad til kommunen samt som byggetegninger.

Situasjonsplan. Utarbeide situasjonskart/plan for tiltaket.

Illustrasjonsbilder

fra 7 490 ,- eks. mva

 

Dimensjonering

fra 1 990 ,- eks. mva

 

Om oss

KARV består av byggingeniør og daglig leder Emil R. Vangen og byggingeniør Jostein Karlsen. Som kunde hos oss skal du være trygg på at det vi tilbyr er av god kvalitet og utført at dyktige personer. Vårt mål er å levere kostnadseffektive og bærekraftige tjenester etter kundens behov og ønsker.

Vi holder til i Innlandet Lillehammer, men tar på oss oppdrag over hele Norge. Bruk av digitale verktøy og programvare gjør dette mulig.

 

Kontakt oss

Emil Ravnåsen Vangen

Daglig leder og ingeniør

e-post: emil@karv.no

tlf: +47 477 10 220

Jostein Karlsen

Teknisk tegner og ingeniør

e-post: jostein@karv.no

tlf: +47 416 98 565